přijímačky ČR

v České republice ti balík meducate pomůže připravit se na přijímačky z medicíny na 1. a 2. LF UK v Praze, LF MU v Brně nebo LF UK v Plzni.