přípravný kurz z chemie na přijímačky 2023

na této stránce najdeš aktuální informace k našemu přípravnému videokurzu z chemie na přijímačky z medicíny v roce 2023.

na co je kurz zaměřen?

přípravný kurz je zaměřen na středoškolské učivo z chemie s důrazem na přijímačky LF UK v Bratislavě s cílem, aby uchazeč nebyl odkázán pouze na biflování se správných odpovědí k otázkám, ale reálné porozuměl souvislostem v rámci jednotlivých tematických oblastí a způsobu řešení příkladů

osnova kurzu a videolekce
(1. lekce zdarma)

1. lekce — model atomu, kvantová čísla, chemická vazba, typy chemických vazeb (stáhnout lekci) zdarma
2. lekce  redoxní reakce, chemická kinetika, termochemie (stáhnout lekci)
3. lekce  chemická rovnováha, kyseliny, zásady, pH, POH, neutralizace + příklady (stáhnout lekci)
4. lekce roztoky, krystalizace, konstanta rozpustnosti + příklady (stáhnout lekci)
5. lekce  výpočty z chemických rovnic + příklady (stáhnout lekci)
6. lekce  uhlovodíky, názvosloví, izomerie (stáhnout lekci)
7. lekce typické reakce uhlovodíků, indukční, mezomerní efekt + reakce (stáhnout lekci)
8. lekce  deriváty uhlovodíků I. – halogenderiváty, nitrosloučeniny, aminy (stáhnout lekci)
9. lekce  deriváty uhlovodíků II. – hydroxyderiváty, ethery, karbonylové sloučeniny (stáhnout lekci)
10. lekce  karboxylové kyseliny, funkční deriváty, substituční deriváty (stáhnout lekci)
11. lekce lipidy, steroidy, izoprenoidy, heterocykly, nukleotidy, nukleové kyseliny (stáhnout lekci
12. lekce  sacharidy, činidla pro určování sacharidů (stáhnout lekci
13. lekce aminokyseliny, peptidy, proteiny (stáhnout lekci)
14. lekce  energetický metabolismus, enzymy, regulace enzymové aktivity (stáhnout lekci
15. lekce  hormony a vitaminy (stáhnout lekci

jaké znalosti musím mít?

kurz je vhodný pro kohokoli, bez ohledu na to, zda jde o úplného začátečníka s minimálními poznatky z chemie, nebo studenta, jehož chemie baví a chce si připomenout nebo zopakovat jen některé její části

jak dlouho trvají lekce?

každá lekce trvá cca. od 90 do 120 minut

jaký je jazyk kurzu?

kurz z biologie je veden v slovenském jazyce

jak získám přístup?

přístup k videolekcím získáš automaticky po zakoupení balíku meducate
(upozornění: přístup ke kurzu máš jen během platnosti zakoupeného balíku)

lektoři přípravného kurzu

Terézia Plaskúrová

Terézia je absolventkou Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, kde vystudovala učitelství chemie a biologie.

Terézia je extrovertní a komunikativní typ, který nemá problém pomoci a poradit s jakýmikoli dotazy a velmi ráda vysvětlí a pomůže s problémy, které s sebou přináší příprava na přijímačky z chemii.

Peter Ščigulinský

Peťo vystudoval medicínu na 3. LF UK v Praze a několik let působil jako vysokoškolský učitel biochemie na LF UK v Bratislavě.

Prostřednictvím doučování a přípravných kurzů dlouhodobě pomáhá studentům při přípravě na přijímačky z medicíny a vysokoškolákům při zvládnutí náročných zkoušek.