cvičné testy 2. LF UK

cvičný test je test z přijímačkové biologie, chemie a fyziky, který bude obsahovat otázky pouze z těch kategorií, které si sám určíš – můžeš se tak efektivně zaměřit na ty oblasti, v nichž pociťuješ největší potřebu se zlepšit.

1. výběr kategorií

v cvičném testu je výběr kategorií zcela na tobě – označ políčka u jedné nebo více kategoriích dotazů podle toho, na které oblasti se chceš zaměřit

2. vyplnění testu

klikem na GENEROVAT TEST se náhodně vyberou otázky z vybraných kategorií a ke každé z nich čtyři odpovědi – po dokončení testu klikni na tlačítko VYHODNOTIT TEST

3. vyhodnocení testu

případné chyby jsou označeny symbolem , který znamená, že buď nebyla označena odpověď, která měla být označena nebo byla označena odpověď, která neměla být

správná může být jedna, několik nebo všechny odpovědi


všechny otázky

test se vygeneruje ze všech otázek z vybraných kategorií bez ohledu na to, zda byly v minulosti zodpovězeny správně nebo nesprávně


jen nesprávně zodpovězené

test se vygeneruje pouze z nesprávně zodpovězených otázek z předchozích testů vybraných kategorií (přijímačkových, cvičných a kvízů) – v tomto typu testu se nezohledňuje zvolený počet otázek, generovaný test vždy obsahuje všechny nesprávně zodpovězené otázky ze zvolených kategorií


vynechat správně zodpovězené

při generování testu jsou vynechány správně zodpovězené otázky z předchozích testů vybraných kategorií (přijímačkových, cvičných a kvízů)

upozornění: zobrazuje se jen demoverze s omezeným počtem otázek
pro přístup k plné verzi (kompletní databáze otázek a více) je třeba zakoupit si balík meducate pro příslušnou školu
  odznačit/označit vše

FYZIKA (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (64 otázok v placené verzi)
   (176 otázok v placené verzi)
   (91 otázok v placené verzi)
   (75 otázok v placené verzi)
   (75 otázok v placené verzi)
   (231 otázok v placené verzi)
   (80 otázok v placené verzi)
   (77 otázok v placené verzi)
   (91 otázok v placené verzi)

CHEMIE (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (199 otázok v placené verzi)
   (242 otázok v placené verzi)
   (170 otázok v placené verzi)
   (278 otázok v placené verzi)
   (270 otázok v placené verzi)

BIOLOGIE (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (30 otázok v placené verzi)
   (124 otázok v placené verzi)
   (150 otázok v placené verzi)
   (158 otázok v placené verzi)
   (28 otázok v placené verzi)
   (26 otázok v placené verzi)
   (89 otázok v placené verzi)
   (197 otázok v placené verzi)
   (54 otázok v placené verzi)
   (29 otázok v placené verzi)
   (35 otázok v placené verzi)

počet otázek v testu:

spôsob výberu otázok do testu:

(189 otázok)
(dostupné v placené verzi)

počet odpovedí: