JLF UK Martin

naše generátory s modelovými přijímačkovými otázkami na JLF UK v Martině ti usnadní přípravu na přijímačky z biologie a chemie.

generátor přijímačkových testů JLF UK

po 40 otázek z biologie a chemie - přesně tak, jak na skutečných přijímačkách

generátor cvičných
testů JLF UK

procvičovací testy z přijímačkových otázek z biologie a chemie podle nastavitelných kritérií

kvizový modul na opakování JLF UK

kvíz prijímačkových otázek a názvosloví se čtyřmi možnostmi a rychlou zpětnou vazbou

trenažér názvosloví sloučenin

praktická pomůcka pro zvládnutí chemického názvosloví včetně vzorců