přípravný kurz z biologie na přijímačky 2023

na této stránce najdeš aktuální informace k našemu přípravnému videokurzu z biologie na přijímačky z medicíny v roce 2023.

na co je kurz zaměřen?

přípravný kurz je zaměřen na středoškolské učivo z biologie s cílem, aby uchazeč nebyl odkázán jen na biflování se správných odpovědí k otázkám, ale reálně porozuměl souvislostem v rámci jednotlivých tematických oblastí

osnova kurzu a videolekce
(1. lekce zdarma)

1. lekce — úvod do biologie, vlastnosti a chemické složení živých organismů (stáhnout lekci) zdarma
2. lekce  DNA, RNA, proteiny, buněčné cykly – mitóza a meióza (stáhnout lekci)
3. lekce úvod do genetiky, autosomální a gonosomální dědičnost + příklady (stáhnout lekci)
4. lekce   genetika krevních skupin, populační genetika + příklady (stáhnout lekci)
5. lekce anatomické roviny těla, pojivová tkáň, kosterní a svalová soustava (stáhnout lekci)
6. lekce  dýchací, oběhová, trávicí soustava a krev (stáhnout lekci)
7. lekce  vyluč. a rozmnož. soustava, reprod. systém ženy a postnatální vývoj jedince (stáhnout lekci)
8. lekce  imunitní systém, endokrinní systém, funkce jater (stáhnout lekci)
9. lekce nervová a smyslová soustava (stáhnout lekci)
10. lekce  ekosystém, potravinové řetězce a sítě (stáhnout lekci)
11. lekce rostlinná buňka a pletiva (stáhnout lekci)
12. lekce historie Země a člověka, taxonomie (stáhnout lekci)
13. lekce  rozmnožování rostlin (stáhnout lekci)

jaké znalosti musím mít?

kurz je vhodný pro kohokoli, bez ohledu na to, zda se jedná o úplného začátečníka s minimálními poznatky z biologie nebo studenta, jehož biologie baví a chce si připomenout nebo zopakovat jen některé její části

jak dlouho trvají lekce?

každá lekce trvá cca. od 60 do 120 minut

jaký je jazyk kurzu?

kurz z biologie je veden v slovenském jazyce

jak získám přístup?

přístup k videolekcím získáš automaticky po zakoupení balíku meducate
(upozornění: přístup ke kurzu máš jen během platnosti zakoupeného balíku)

lektoři přípravného kurzu

Andrej Feješ

Andrej v minulosti studoval medicínskou biologii a aktuálně dokončuje své studium fyziologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Vedle studia se aktivně věnuje biomedicínskému výzkumu na Lékařské fakultě UK v Bratislavě a své znalosti z biologie rád zprostředkovává těm, kteří to potřebují, nebo chtějí být ještě lepší.

Terézia Plaskúrová

Terézia je absolventkou Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, kde vystudovala učitelství chemie a biologie.

Terézia je extrovertní a komunikativní typ, který nemá problém pomoci a poradit s jakýmikoli dotazy a velmi ráda vysvětlí a pomůže s problémy, které s sebou přináší příprava na přijímačky.