přijímačkové testy LF UK Plzeň

přijímačkový test obsahuje 75 otázek, z toho po 25 otázek z biologie, chemie a fyziky – přesně takový typ testu tě čeká i na přijímačky.

1. vyplnění testu

klikem na GENEROVAT PŘIJÍMAČKOVÝ TEST se náhodně a proporcionálně vyberou otázky ze všech kategorií tak, aby každá byla zastoupena předem určeným počtem otázek a ke každé z nich se náhodně vyberou čtyři odpovědi z osmi – po dokončení testu klikni na tlačítko VYHODNOTIT TEST

2. vyhodnocení testu

generátor ti zobrazí celkový výsledek, ve kterém se mimo jiné dozvíš, kolik bodů by si získal na reálných přijímačky – případné chyby jsou označeny symbolem , který znamená, že buď nebyla označena odpověď, která měla být označena nebo byla označena odpověď, která neměla být označena

správná je vždy jedna a pouze jedna odpověď.

upozornění: zobrazuje se jen demoverze s omezeným počtem otázek
pro přístup k plné verzi (kompletní databáze otázek a více) je třeba zakoupit si balík meducate pro příslušnou školu


volba způsobí, že v testu nebudou otázky vygenerovány v kategoriích za sebou, ale náhodně