prijímačky SR

balík meducate ti pomůže připravit se na přijímačky z medicíny na LF UK v Bratislavě, LF UPJŠ v Košicích, JLF v Martině nebo LF SZU v Bratislavě.