cvičné testy LF UK Plzeň

cvičný test je test z přijímačkové biologie, chemie a fyziky, který bude obsahovat otázky pouze z těch kategorií, které si sám určíš – můžeš se tak efektivně zaměřit na ty oblasti, v nichž pociťuješ největší potřebu se zlepšit.

1. výběr kategorií

v cvičném testu je výběr kategorií zcela na tobě – označ políčka u jedné nebo více kategoriích dotazů podle toho, na které oblasti se chceš zaměřit

2. vyplnění testu

klikem na GENEROVAT TEST se náhodně vyberou otázky z vybraných kategorií a ke každé z nich čtyři odpovědi – po dokončení testu klikni na tlačítko VYHODNOTIT TEST

3. vyhodnocení testu

případné chyby jsou označeny symbolem , který znamená, že buď nebyla označena odpověď, která měla být označena nebo byla označena odpověď, která neměla být

správná je vždy jedna a pouze jedna odpověď.


všechny otázky

test se vygeneruje ze všech otázek z vybraných kategorií bez ohledu na to, zda byly v minulosti zodpovězeny správně nebo nesprávně


jen nesprávně zodpovězené

test se vygeneruje pouze z nesprávně zodpovězených otázek z předchozích testů vybraných kategorií (přijímačkových, cvičných a kvízů) – v tomto typu testu se nezohledňuje zvolený počet otázek, generovaný test vždy obsahuje všechny nesprávně zodpovězené otázky ze zvolených kategorií


vynechat správně zodpovězené

při generování testu jsou vynechány správně zodpovězené otázky z předchozích testů vybraných kategorií (přijímačkových, cvičných a kvízů)

upozornění: zobrazuje se jen demoverze s omezeným počtem otázek
pro přístup k plné verzi (kompletní databáze otázek a více) je třeba zakoupit si balík meducate pro příslušnou školu
  odznačit/označit vše

FYZIKA (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (72 otázok v placené verzi)
   (37 otázok v placené verzi)
   (124 otázok v placené verzi)
   (85 otázok v placené verzi)
   (120 otázok v placené verzi)
   (62 otázok v placené verzi)
   (293 otázok v placené verzi)
   (105 otázok v placené verzi)
   (74 otázok v placené verzi)

CHEMIE (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (250 otázok v placené verzi)
   (150 otázok v placené verzi)
   (150 otázok v placené verzi)
   (150 otázok v placené verzi)

BIOLOGIE (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (184 otázok v placené verzi)
   (68 otázok v placené verzi)
   (440 otázok v placené verzi)
   (48 otázok v placené verzi)
   (132 otázok v placené verzi)
   (116 otázok v placené verzi)
   (52 otázok v placené verzi)

počet otázek v testu:

spôsob výberu otázok do testu:

(679 otázok)
(dostupné v placené verzi)

počet odpovedí: