přípravný kurz z fyziky na přijímačky 2023

na této stránce najdeš aktuální informace k našemu přípravnému videokurzu z fyziky na přijímačky z medicíny v roce 2023.

na co je kurz zaměřen?

přípravný kurz je zaměřen na středoškolské učivo z fyziky s cílem, aby uchazeč nebyl odkázán jen na biflování se správných odpovědí k otázkám, ale reálně porozuměl souvislostem v rámci jednotlivých tematických oblastí a způsobu řešení příkladů

osnova kurzu a videolekce
(1. lekce zdarma)

1. lekce — jednotky a veličiny, kinematika, síla a hybnost (stáhnout lekci) zdarma
2. lekce   práce a energie, brzdné síly, gravitační pole (stáhnout lekci)
3. lekce  mechanika tuhého tělesa, tlak, vztlaková síla (stáhnout lekci)
4. lekce   proudění tekutin, kmitání mechanického oscilátoru (stáhnout lekci)
5. lekce  mechanické a zvukové vlnění (stáhnout lekci)
6. lekce   elektrický náboj a pole, elektrický proud v kovech (stáhnout lekci)
7. lekce   elektrický proud v polovodičích, kapalinách, plynech a vakuu (stáhnout lekci
8. lekce  stacionarní a nestacionární magnetické pole (stáhnout lekci
9. lekce  střídavý proud a elektromagnetický oscilátor (stáhnout lekci
10. lekce   elektromagnetické vlnění, odraz a ohyb, polarizace, interference (stáhnout lekci
11. lekce   odraz a lom, čočky, mikroskop, lidské oko (stáhnout lekci)
12. lekce   teplota, vnitřní energie, práce a teplo (stáhnout lekci)
13. lekce   struktury a změny skupenství látek (stáhnout lekci)
14. lekce kvantové jevy, atomová fyzika (stáhnout lekci)
15. lekce   radioaktivita, částicová fyzika (stáhnout lekci)

jaké znalosti musím mít?

kurz je vhodný pro kohokoli, bez ohledu na to, zda jde o úplného začátečníka s minimálními poznatky z fyziky, nebo studenta, jehož fyzika baví a chce si připomenout nebo zopakovat jen některé její části

jak dlouho trvají lekce?

každá lekce trvá cca. od 90 do 120 minut

jaký je jazyk kurzu?

kurz z fyziky je veden v českém jazyce

jak získám přístup?

přístup k videolekcím získáš automaticky po zakoupení balíku meducate
(upozornění: přístup ke kurzu máš jen během platnosti zakoupeného balíku)

lektor přípravného kurzu

Jan Štýbar

Honza aktuálně studuje materiálové inženýrství na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice. Ve svém volném čase se zajímá o umělou inteligenci a její možné využití v automatizaci a robotizaci průmyslu.

S doučováním má zkušenosti již od dob střední školy, kdy pravidelně pomáhal spolužákům a kamarádům s fyzikou, chemií a matematikou.