generátory cvičných testů

generátor cvičných testů pro 1. LF UK Praha

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie, chemie a fyziky

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor cvičných testů pro 2. LF UK Praha

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie, chemie a fyziky

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny,

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor cvičných testů pro LF MU Brno

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie, chemie a fyziky

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná je vždy jen jedna nebo žádná

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor cvičných testů pro LF UK Bratislava

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie nebo chemie

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik, všechny nebo žádná

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor cvičných testov pre JLF UK Martin

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie nebo chemie

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná je vždy jedna a jen jedna

 • statistiky výsledků a úspěšnosti

 • generátor cvičných testů pro LF SZU Bratislava

 • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu tematických oblastí biologie nebo chemie

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny

 • statistiky výsledků a úspěšnosti