generátory přijímačkových testov

generátor prijímačkových testů pro 1. LF UK Praha

 • 70 otázek z biologie, chemie a fyziky (spolu 210), jako na skutečných přijímačkách

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor prijímačkových testů pro 2. LF UK Praha

 • 25 otázek z biologie, chemie a fyziky (spolu 75), jako na skutečných přijímačkách

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny

 • statistiky výsledků a úspěšnosti
 • generátor přijímačkových testů pro LF MU Brno

 • 40 otázek z biologie, chemie a fyziky (spolu 120), jako na skutečných přijímačkách

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná je jen jedna nebo žádná

 • statistiky výsledků a úspěšnosti

 • generátor přijímačkových testů pro LF UK Bratislava

 • 200 otázek z biologie a chemie jako na skutečných přijímačkách

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik, všechny nebo žádná

 • statistiky výsledků a úspěšnosti

 • generátor přijímačkových testů pro JLF UK Martin

 • 40 otázek z biologie a chemie (celkem 80) jako na skutečných přijímačkách

 • šest odpovědí ke každé otázce, správná je vždy jedna a jen jedna

 • statistiky výsledků a úspěšnosti

 • generátor přijímačkových testů pro LF SZU Bratislava

 • 80 otázek z biologie a chemie (celkem 160) jako na skutečných přijímačkách

 • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik nebo všechny

 • statistiky výsledků a úspěšnosti