trenažér názvosloví sloučenin

trenažér názvosloví chemických sloučenin

  • procvičování názvosloví (anorganické, organické, biochemické) chemických sloučenin

  • 25, 50, 75 nebo 100 otázek z libovolného počtu kategorií dotazů

  • čtyři odpovědi ke každé otázce, správná může být jedna, několik, všechny nebo žádná

  • statistiky výsledků a úspěšnosti